Împreună oprim
hepatita
Hai la doctor!

Obiective Screening
AFILIERE CABINETE DE MEDICINĂ DE FAMILIE

S-au previzionat urmatoarele rezultate

Infiintarea a 3 Centre de Preventie

CCP – Centru coordonator preventie in cadrul Spitalului "Sf.Spiridon" Iasi;

CPPM – Centru pilot preventie MOLDOVA (sub autoritatea Spitalului Sf.Spiridon);

CPPD – Centru pilot preventie DOBROGEA (sub autoritatea Spitalului Sf.Spiridon)

Activitati de informare, educare si constientizare

Prin implicarea UMF Iasi si ARAS se va urmari facilitarea accesului la informatii esentiale privind preventia, riscurile implicate de infectia cu hepatite virale B/C/D si beneficiile conformarii voluntare pentru screening al populatiei din regiunile vizate (Nord-Est si Sud-Est), diagnostic si tratament. In cadrul proiectului se vor organiza 12 campanii locale judetene de informare, educare, constientizare a grupului tinta privind screeningul in cazul bolilor hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatitice B/D si C

METODOLOGIEI DE SELECTIE A MEMBRILOR GRUPULUI TINTA

Aceasta va fi transparenta si nediscriminatorie, promovand principiul egalitatii de sanse indiferent de varsta, gen, rasa, origine etnica,origine sociala, persoane dezavantajate. Procedura de selectie a membrilor grupului tinta va fi promovata la nivelul cabinetelor de medicina de familie selectate din regiunile vizate si aflate in contract cu CNAS. Populatia vizata (120.000 persoane) va fi informata in mod real despre beneficiile participarii in cadrul proiectului. Criteriul general administrativ de selectie se bazeaza pe incadrarea in categoria de grup tinta eligibil conform ghidului de finantare, respectiv persoane ce indeplinesc cumulativ cele 3 conditii:A) varsta peste 18 ani; B) domiciliul intr-unul din judetele Bacau (BC), Botosani (BT), Iasi (IS), Neamt (NT), Suceava (SV), Vaslui (VS), Braila (BR), Buzau (BZ), Constanta (CT), Galati (GL), Tulcea (TL) sau Vrancea (VN) integrate regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est; C) nu sunt persoane gravide si/ sau persoane lipsite de libertate.Minim 72.000 persoane beneficiare de programe de screening reprezentand 60% din cele 120.000 persoane selectate vor face parte din grupurile vulnerabile

Derularea screeningului la nivel regional în vederea depistarii pacientilor cu infectii cronice cu virusuri hepatitice B/D si C

înrolarea in baza solicitarii a unui numar de minim 200 de cabinete MF, fiecare cabinet urmând sa realizeze testari într-o perioada de aproximativ 6-12 luni. Medicii de familie participanti vor fi identificati, pentru fiecare regiune ABORDAREA PRIN CARAVANE MOBILE: vor fi achizitionate servicii de caravane mobile pentru screening. Avantajele majore ale acestei abordari deriva din aderenta la populatia din zone rurale cu acces dificil la servicii de sanatate (ex.locuinte din zone de munte, aflate la distante mari fata de cabinetul de medicina de familie); comunitati de romi din mediul rural si urban – necesita implicarea mediatorilor sanitari si a liderilor locali ai romilor; localitati in care MF nu adera la program. In implementarea A1.3 vor putea fi accesate ambele abordari (medicii de familie/caravane mobile) in functie de necesitatile locale/judetene, acestea fiind complementare.

Actiuni pentru identificarea si testarea pacientilor

120.000 pacienti inregistrati in sistemul electronic de evidenta al screening-ului (SEES)
72.000 pacienti din grupuri vulnerabile beneficiari de consultatie si de efectuare a procedurii de testare
2.400 pacienti beneficiari de investigatie pentru stadializare (infectie cronica B/ C/ B si C/ B si D) si recomandari pentru tratament conform protocoalelor CNAS

STADIALIZAREA

Activitatile de stadializare se deruleaza prin intermediul Centrul de preventie. Investigatiile de stadializare vor cuprinde minim: (1) pt.VIRUS C: consultatii de specialitate (gastroenterologie/boli infectioase) + testare pentru determinarea cantitativa ARN VHC + investigare pentru stadializare cu Fibroscan; (2) pt.VIRUS B: consultatie de specialitate (gastroenterologie/boli infecþioase) + testare pentru: Ac AntiHBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD si pentru determinare cantitativa ADN VHB + investigare pentru stadializare cu Fibroscan; (3)pt.COINFECTIE B si C: investigatiile de la pct1)(+)pct.2); (4)pt.COINFECTIE B si D: investigatiile de la pct.2) + testare pentru determinarea cantitativa ARN VHD.

REZULTATE OBTINUTE

In cadrul „Programului regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 - EST” POCU/755/4/9/136209 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

În cadrul subactivitatii A1.5 din proiectul LIVE(RO)2 – EST, a fost înființat Centrul Coordonator Prevenție (CCP) în cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”.

Acest centru va coordona activitatea de screening a Centrelor Pilot de Prevenție: CPPM – Centrul Pilot Prevenţie MOLDOVA și Centru Pilot Prevenţie DOBROGEA.

Acțiunile concrete ale Centrelor de Prevenție din cadrul proiectului LIVE(RO)2 – EST sunt:
- implicarea în conţinutul şi promovarea acţiunilor de educare și conştientizare pentru populaţiile vulnerabile în scopul vaccinării pentru a preveni hepatita virală.
- detectarea timpurie şi acţiuni pentru stoparea transmiterii hepatitei B/C/D. Este esenţială identificarea persoanelor cu infecţie acută (nouă) cu hepatita B/C, promovarea şi susţinerea testărilor la nivel local.
- asigurarea accesului şi realizarea procedurilor medicale de diagnostic de certitudine, stadializare pentru persoanele depistate pozitiv şi trimiterea acestora către serviciile de îngrijire şi tratament recomandate. Persoanele infectate VHB/VHC pot avea infecţii asimptomatice timp de zeci de ani până când se dezvoltă leziuni hepatice, ciroză, insuficienţă hepatică sau cancer hepatic.

30.12.2020 - A fost înființat Centrul Pilot de Prevenție DOBROGEA

În cadrul subactivitatii A1.5 din proiectul „Program regional de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-est și Sud-est - LIVE(RO)2 – EST”, a fost înființat Centrul Pilot de Prevenție DOBROGEA în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Acțiunile care se vor desfășura în Centrul Pilot de Prevenție DOBROGEA vizează implicarea în conţinutul şi promovarea acţiunilor de educare și conştientizare pentru populaţiile vulnerabile în scopul vaccinării pentru a preveni hepatita virală, detectarea timpurie şi acţiuni pentru stoparea transmiterii hepatitei B/C/D și realizarea procedurilor medicale de diagnostic de certitudine, stadializare pentru persoanele depistate pozitiv şi trimiterea acestora către serviciile de îngrijire şi tratament recomandate. Centrul de prevenție poate colabora cu departamentele de sănătate judeţene şi organizaţiile comunitare pentru a facilita implementarea măsurilor asumate.

04.01.2021 - A fost înființat Centrul Pilot de Prevenție MOLDOVA

În cadrul subactivitatii A1.5 din proiectul „Program regional de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-est și Sud-est - LIVE(RO)2 – EST”, a fost înființat Centrul Pilot de Prevenție MOLDOVA în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.

Acțiunile care se vor desfășura în Centrul Pilot de Prevenție Galați vizează implicarea în conţinutul şi promovarea acţiunilor de educare și conştientizare pentru populaţiile vulnerabile în scopul vaccinării pentru a preveni hepatita virală, detectarea timpurie şi acţiuni pentru stoparea transmiterii hepatitei B/C/D și realizarea procedurilor medicale de diagnostic de certitudine, stadializare pentru persoanele depistate pozitiv şi trimiterea acestora către serviciile de îngrijire şi tratament recomandate. Centrul de prevenție poate colabora cu departamentele de sănătate judeţene şi organizaţiile comunitare pentru a facilita implementarea măsurilor asumate.

Parteneri

In acest proiect parteneri sunt:

Spitalul "Sf.Spiridon" Iasi

Asigura screeningul, stadializare si directionarea catre tratament a pacientilor cu boli hepatice

www.spitalspiridon.ro
ARAS

Identifica si mobilizeaza grupurile tinta de pacienti pentru testare rapida si stadializarea celor cu rezultate pozitive si asigura suport pentru derularea screeningului

www.arasnet.ro

PARTENERI MEDIA